Thứ Bảy , 21 Tháng Năm 2022

Bãi biển Xuyên Sơn thắng cảnh của Dunedin

Đời sống 13/09/20, 14:15

Tâm hồn cao thượng là những tâm hồn từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát, và đã tìm được thông đạo thoát khỏi vực sâu. Họ bày tỏ lòng cảm kích, sự linh mẫn và thấu hiểu đối với cuộc sống... Hàng trăm năm ...

x