Thứ Năm , 30 Tháng Sáu 2022

Cơ chế gây bệnh tự miễn của COVID-19

Thế giới 09/08/21, 15:08

Một số người có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn vì hệ thống miễn dịch của họ không có khả năng phản kháng lại virus mà không làm tổn thương cơ thể. Bác sĩ người Mỹ Ashley Turner đã phân tích điều này trong một bài viết đăng trên The Epoch ...

x